افشین پیر هاشمی
متولد 1353
آکرلیک روی بوم
130×100
تاریخ اثر 1381
قیمت: 90,000,000 تومان

آثار مرتبط