0

سبد خرید

0
جمع کل سبد خرید:تومان

سبد خرید خالی است.

قاسم حاجی زاده

متولد 1326
گدا
ترکیب مواد روی مقوا
31×45 سانتیمتر
تاریخ اثر 1374

– فروخته شد – 

آثار دیکر قاسم حاجی زاده

آثار فروخته شده از قاسم حاجی زاده