حسن قائدی

متولد 1356
چاپ دیجیتال روی کاغذ عکاسی
نسخه 1 از 5
40×60 سانتیمتر
سوریه ،حمص
قیمت: 9,000,000 تومان

آثار دیکر حسن قائدی