جاسم غضبان‌پور

متولد 1342
چاپ دیجیتال روی کاغذ عکاسی
نسخه 2 از 10
100×70 سانتیمتر

– فروخته شد – 

آثار دیکر جاسم غضبان‌پور