مهدی روحبخش

متولد 1362
چاپ دیجیتال روی کاغذ عکاسی
نسخه 1 از 10
40×60 سانتیمتر
تاریخ اثر 1400
پاریس
قیمت: 12,000,000 تومان

آثار دیکر مهدی روحبخش