زهرا قیاسی
رنگ روغن روی بوم
50×70 سانتیمتر
قیمت: 7,000,000 تومان

آثار مرتبط